در این قسمت می خواهم خاطرات روز دوم ( قسمت ششم ) را بگذارم . مشاهده در ادامه مطلب ... خوشمزهبامن حرف نزنمتفکر

 

 خاطرات روز دوم ( قسمت ششم )


بعد از این که کباب ترکی خریدیم ، ما را برای اولین مکان از تور بردند . یعنی ما را به چند مسجد بردند : مسجد آبی و مسجد سلطان احمد و چند تا مسجد دیگر بردند . در آن جا هم مردی بود که اگر اشتباه نکنم به 4 زبان زنده دنیا مسلط بود : ترکی و فارسی و انگلیسی و فرانسوی و از هر مکان برای ما توضیحات مختصری دادند . خلاصه که ما را به چند جای تاریخی بردند که از جنگ جهانی باقی مانده بود !!! بعد از دیدن آن مکان های تاریخی هم دوباره به هتل رفتیم و تا دو روز بعد که ... ادامه این خاطره در مطلبی به نام ( خاطرات روز دوم قسمت هفتم ) دنبال کنید . خیال باطل