در این قسمت می خواهم خاطرات روز دوم ( قسمت هفتم ) را بگذارم . مشاهده در ادامه مطلب ... خیال باطلخوشمزهبامن حرف نزن

 

خاطرات روز دوم ( قسمت هفتم )


 

بعد از آن جا هم به هتل رفتیم و استراحت کردیم و بعد از استراحت هم به شهربازی هتل رفتیم . آن جا باید دلار یا لیر را به سکه هایی که فقط در شهربازی کار می کرد چنج یا تعویض می کردیم . من در 2 سال پیش انگلیسی را خوب بلد نبودم و برای همین هم به سختی تونستم به صاحب شهربازی منظورم رو برسونم !!! خنده جای شما خالی بعد از چنج کردن پول ها به بولینگ و بیلیارد شهربازی رفتیم !!!!!!!!! نیشخند بعد از شهربازی هم شب شد و به لابی رفتیم و من هم خاطراتم را در دفترچه ام نوشتم !! اوه بعد هم در رستوران هتل قهوه خوردیم ! خیال باطل جای شما خالی ! سوال ادامه این خاطره در مطلبی به نام ( خاطرات روز دوم قسمت هشتم ) دنبال کنید . خیال باطل