اطلاعات مهم درباره ی استانبول

واحد پول : لیر و هر لیر هم 700 تومان به پول ما ایرانی ها تعجب

فرهنگ : 9٨ درصد مردم مسلمان تعجب

موقعیت جغرافیایی : نصف استانبول در اروپا و نصف دیگر استانبول در آسیا تعجب

دریاهای معروف : دریای مرمره و سیاه و تنگه بوسفرتعجب

جمعیت : هفده و نیم میلیون نفرتعجب

روز های تعطیل : شنبه و یک شنبهتعجب

زبان : انگلیسی و ترکی استانبولیتعجب

معرفی یک شرکت برای گردش در استانبول : Sea Travel

/ 0 نظر / 21 بازدید