فرودگاه امام خمینی ( ره )

ما ساعت 2:30 بامداد به فرودگاه رسیدیم . برای این که شما بخواهید کار های پروازتان را درست کنید ، اول باید می رفتید کارهایتان را انجام بدهید . باید می رفتید کارت پرواز می گرفتید ، چمدان هایتان را چک می کردید و بعد هم باید در گیت مخصوص خودتان منتظر می ماندید تا هواپیمای شما سوخت گیری کند و برای پرواز آمده شود . وقتی که چراغ گیت شما روشن شد باید بروید در اتوبوس هایی که شما را تا جای هواپیما می برند ، سوار بشوید . بعد که سوار شدید پله هایی را که یک ماشین مخصوص آن را حمل می کند ، از روی آن ها بروید و توی هواپیما بنشینید تا دیگر هواپیما اوج بگیرد و پرواز کند . تعجب

/ 0 نظر / 14 بازدید